MengenaiKami
TENTANG FDPSB


Forest Plantation Development Sdn Bhd (FPDSB)
 adalah mekanisme khas (SPV) Kerajaan Malaysia dengan tujuan pelaksanaan Program Pembangunan Perladangan Hutan di antara tahun 2006 dan 2020. Program 15 tahun ini disokong dengan peruntukan kewangan sebanyak RM1 .045 bilion dari Kementerian Kewangan untuk memberi insentif kepada penyertaan swasta melalui mekanisme pinjaman mudah.
penyertaan swasta melalui mekanisme pinjaman mudah.