Pengurusan Korporat
AHLI LEMBAGA PENGARAH 

Duduk dari kanan, Puan Sharifah Wahaida Lailatul Binti Syed Hassan Sagaff, Timbalan Setiausaha Bahagian Sektor Pengurusan dan Pemantauan Pelaburan [TSID(C)], Kementerian Kewangan Malaysia (MoF), Tuan Haji Muhammad Sobri Bin Osman, Pengerusi, Forest Plantation Development Sdn Bhd dan Encik Mad Zaidi bin Mohd Karli, Timbalan Ketua Setiausaha (Perladangan & Komoditi), Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC).

Berdiri dari kanan, Encik Mohd Kheiruddin Bin Mohd Rani, Ketua Pengarah, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) dan Encik Tan Seng Hoe, Malaysian Timber Industry Forum Association (MTIF).