Pengurusan Korporat
AHLI LEMBAGA PENGARAH Puan Sharifah Wahaida Lailatul Binti Syed Hassan Sagaff, Timbalan Setiausaha Bahagian Sektor Pengurusan dan Pemantauan Pelaburan [TSID(C)], Kementerian Kewangan Malaysia (MoF), YB TUAN PAUL YONG CHOO KIONG, Pengerusi, Forest Plantation Development Sdn Bhd dan Encik Mad Zaidi bin Mohd Karli, Timbalan Ketua Setiausaha (Perladangan & Komoditi), Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC).TUAN HAJI MAHPAR BIN ATAN, Ketua Pengarah, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) dan Encik Tan Seng Hoe, Malaysian Timber Industry Forum Association (MTIF).