PerkhidmatanKami
Pemohon dikehendaki mengemukakan dokumen berikut: 
  • Surat Permohonan lengkap dengan Borang PPLH 3100
  • Profail Syarikat/Agensi/Koperasi yang memohon
  • Kertas Kertas Projek yang Dicadangkan 
  • Salinan Borang 9, 24 dan 44 di bawah Akta Syarikat yang telah disahkan
  • Salinan Geran Tanah [Pemilikan] atau Perjanjian Pajakan yang telah disahkan
  • Carta Organisasi Syarikat (Bahagian Pengurusan Ladang Hutan)