12
+
Tahun Pembangunan
PPLH
77
Perjanjian
PPLH
124
k
Hektar Kelulusan
Kawasan PPLH
Tentang Kita
Forest Plantation
Development Sdn Bhd
Forest Plantation Development Sdn Bhd (FPDSB) adalah mekanisme khas  (SPV) Kerajaan Malaysia dengan tujuan pelaksanaan Program Pembangunan Perladangan Hutan di antara tahun 2006 dan 2020.