Sumber

KEMAMPANAN


Pelaksanaan Program Pembangunan Ladang Hutan (PPLH) yang diperkenalkan sejak tahun 2006 telah dicapai melalui penukaran rizab Hutan Kekal (PRFs).

Ketelusan adalah kunci dalam pemantauan amalan mampan. Oleh itu, FPDSB dengan sukacitanya memaklumkan lokasi setiap ladang di bawah PPLH.

Taburan geografi kawasan ditanam seperti berikut;