PerkhidmatanKami
PEMBIAYAAN PROGRAM PEMBANGUNAN LADANG HUTAN

 • FPDSB menyediakan kemudahan pinjaman kepada syarikat yang layak bagi Program Pembangunan Ladang Hutan.
 • Kuantum pinjaman yang diberikan kepada pemohon yang berjaya adalah seperti berikut;

  Spesies Kadar (RM) per hektar di Semenanjung Malaysia Kadar (RM) per hektar di Sabah / Sarawak
  Getah 10,000 13,000
  Spesies Hutan 8,000 8,000
  Buluh, Paulownia and Eucalyptus 10,000 10,000

 • Terma dan syarat pinjaman adalah seperti berikut:
  • Kadar faedah : 5.0% + 1.0% (Kos Pengurusan dan Servis Profesional)
  • TempohMemorandum of Deposit (MOD) : 5% from total financing
  • Loan period for each species;
   Spesies  Tempoh Pinjaman          
   Getah.   13 tahun
   Spesies Hutan 13 tahun
   Buluh, Paulownia and Eucalyptus                              12 tahun
  • Grace period  (with yearly compounded interest rate); 
   Spesies Tempoh Penangguhan        
   Getah    8 tahun
   Spesies Hutan 8 tahun
   Buluh s, Paulownia and Eucalyptus                                   7 tahun
  • Repayment period (with daily compounded interest rate);
   Spesies Tempoh Pembayaran Balik
   Getah 5 tahun
   Spesies Hutan 5 tahun
   Buluh, Paulownia and Eucalyptus                                    5 tahun