PerkhidmatanKami
PEMBIAYAAN PROGRAM PEMBANGUNAN LADANG HUTAN

 • FPDSB menyediakan kemudahan pinjaman kepada syarikat yang layak bagi Program Pembangunan Ladang Hutan.

 • Kuantum pinjaman yang diberikan kepada pemohon yang berjaya adalah seperti berikut;

  Spesies Kadar (RM) per hektar di Semenanjung Malaysia Kadar (RM) per hektar di Sabah / Sarawak
  Getah 10,000 13,000
  Spesies Hutan 8,000 8,000
  Buluh 10,000 10,000

 • Terma dan syarat pinjaman adalah seperti berikut:
  • Kadar faedah : 3.0%
  • Tempoh pinjaman : 20 tahun
  • Tempoh penangguhan 15 tahun (dengan kadar faedah kompaun tahunan) 
  • Tempoh bayaran balik selama lima tahun bermula pada tahun ke 16 (dengan kadar faedah kompaun harian)