JAWATAN KOSONG

Forest Plantation Development Sdn Bhd (FPDSB) sebagai sebuah syarikat “Special Purpose Vehicle” (SPV) yang ditubuhkan melalui Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) berperanan melaksanakan hasrat kerajaan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti Program Pembangunan Ladang Hutan (PPLH) di Malaysia dan mana-mana aktiviti yang selaras dengannya.

JAWATAN KOSONG : KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF 


 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
a) Warganegara Malaysia;
b) Umur pemohon tidak melebihi 65 tahun;
c) Sarjana Muda Perladangan Hutan/Perhutanan/Pengurusan Perniagaan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Keutamaan diberikan kepada pemegang Sarjana dan ke atas)

2. Status Jawatan: Lantikan adalah secara kontrak untuk tempoh satu (1) tahun dan boleh diperbaharui bagi tempoh tambahan satu (1) tahun lagi bergantung kepada prestasi perkhidmatan.

Skim Gaji- Gaji Minimun : RM 5,838.00 Gaji Maksimum : RM 11,864.00 Gaji Permulaan akan ditentukan kemudian.

Pemohon hendaklah mengemukakan PERMOHONAN SECARA BERTULIS kepada:

Forest Plantation Development Sdn Bhd Tingkat 12, Menara PGRM 2 No.6, Jalan Pudu Ulu, Cheras 56100 Kuala Lumpur
Tel: 03-9282 9000 Faks: 03-9286 1002/1003

Permohonan hendaklah disertakan bersama curriculum vitae, salinan kad pengenalan yang telah disahkan, salinan sijil-sijil yang telah disahkan, sekeping gambar terkini berukuran passport. Pemohon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan Berkanun atau Kerajaan Tempatan, permohonan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan.

Tarikh tutup permohonan : 12 Disember 2022

CATATAN AM Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.